1-İslam dinini inanç, ibadet ve ahlaki öğretiler çerçevesinde anlatınız.

2-Yahudilik ve Hıristiyanlıktaki Mesih beklentisini karşılaştırınız.

3-Günümüzdeki Tevrat ve İncil ile ilgili genel bir değerlendirme yapınız.

4-Peygamber efendimizin yahudiler ve hıristiyanlarla diplomatik ilişkilerini anlatınız.

5-Dindarlararası diyalog faaliyetleri konusundaki görüşlerinizi belirtiniz.

6-Misyonerlik konusundaki görüşlerinizi belirtiniz.

7-Veda hutbesinin içerdiği evrensel prensipler nelerdir?

8- Hudeybiye anlaşmasını ve sonuçlarını yazınız.

9-Kuran-ı Kerim'de Yahudilik ve Hıristiyanlıkla ilgili genel olarak hangi bilgiler yer alır yazınız.

10-Tasvir konusu hakkında ayet ve hadisler çerçevesinde düşüncelerinizi yazınız.

11-İslam sanatının gelişmesine tesir eden faktörler nelerdir?

12-Hinduizm'deki karma ve tenasüh inançlarını açıklayınız.

13-Kilisede papazın ayini yönettiği mekana ne ad verilir?

a)Antik  b)Katedral  c)Bazilika  d)Absid

14-Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi doğrudur?

a)325-İstanbul Konsili  b)381-Kadıköy Konsili  c)431-Efes konsili  d)451-İznik K.

15-"Tanrıyla ve insanlarla güreşip yenen" anlamında Yakup'a verildiği iddia edilen lakap hangisidir?

a)İbrani  b)İsrail  c)Musevi  d)Yahudi

16-Aşağıdakilerden hangisi monofizit Hıristiyanlardan değildir?

a)Anglikanlar  b)Kıptiler  c)Süryaniler  d)Ermeniler

17-Aşağıdakilerden hangisi Tevrat'ın bölümlerinden biri değildir?

a)Tora  b)Ketuvim  c)Neviim  d)Talmut

18-Kabe'ye katkı sağlayan ilk Osmanlı Padişahı kimdir?

a)I. Ahmet  b)III. Ahmet  c)Yavuz Sultan Selim  d)Kanuni Sultan Süleyman

19-Anadolu'nun ilk camisi ve İslam dünyasının 5. harem-i şerifi kabul edilen mabet hangisidir?

a)Süleymaniye Cami  b)Diyarbakır Ulu Cami  c)Kocatepe Cami  d)Selimiye Cami

20-Aşağıdakilerden hangisi Hinduizm'deki kastlardan biridir?

a)Şiva  b)Vişnu  c)Brahma  d)Vaisya

21-Diyarbakır'da inanç turizmi açısından değer ifade eden en önemli türbe hangisidir?

a)Mir seyyah türbesi  b)Sultan şüca türbesi  c)Sahabeler türbesi  d)Ecder türbesi

22-Aşağıdakilerden hangisi milli dinler arasında sayılamaz.

a)Hıristiyanlık  b)Yahudilik  c)Hinduizm  d)Konfüçyanizm

23-Aşağıdakilerden hangisi Dinler Tarihi'nin konusuna girmez.

a)ibadetler  b)mezhepler  c)dini kurumlar  d)din-toplum ilişkisi

24-İlkeller üzerinde yaptığı araştırmalar sonucunda, dinin ilk şeklinin tek tanrıcılık olduğunu tespit eden bilim adamı hangisidr?

a)Max müller  b)Wilhelm Schmidt  c) Emile Durkheim d)J. G. Frazer

25-Aşağıdakilerden hangisi Hıristiyanlık öncesi Yahudi mezheplerinden biridir?

a)Sadukilik  b)Karailik  c)Hasidizm  d)Muhafazakar Yahudilik

26-Yahudilik tarihinde önemli yeri olan Kudüs'deki ünlü mabedi kim inşa ettirmiştir?

a)Davud  b)Ezra  c)Süleyman  d)Musa

27-Müslümanlara çokluklarının gurur verdiği (Tevbe 25) ve Hevazinlilere karşı yapılan gazve hangisidir?

a)Uhud  b)Beni Kaynuka  c)Müreysi  d)Huneyn

AŞAĞIDAKİ BOŞLUKLARI UYGUN KELİMELERLE DOLDURUNUZ

28-Bizans ordusuna karşı düzenlenen, Müslümanlar için ciddi bir imtihan olan ve sefere katılan orduya zor zamanların ordusu anlamında ceyşü'l usra denilen .................. gazvesidir.

29-Peygamberimizin can güvenliği konusunda teminat alarak gönderdiği, çoğu ensar ve ashab-ı suffe'den oluşan 70 sahabenin katledildiği............. faciasıdır.

30-Müreysi (Beni Mustalik) gazvesinde yaşanan ve münafık Abdullah b. Übey tarafından Hz. Aişeye çirkin bir iftira atılan ........ ...................hadisesidir.

31-Reisleri Şebib önderliğinde El-Cezire bölgesinde isyan çıkaran Harici grup ……………………………..........................dir. 

32-İslam Tarihinde Hz. Hasan’ın Muaviye’ye biat etmesi sebebiyle 661 yılına ..............................Yılı denir. 

33-